OCT
    optyczna koherentna tomografia

Od wiosny 2011 posiadamy nowoczesny aparat OCT czyli optyczną koherentną tomografię, która pozwala na ocenę siatkówki w zwyrodnieniu plamki - AMD, ponadto można ocenić tarczę nerwu wzrokowego w jaskrze oraz przedni odcinek oka.

TRK
    kombajn okulistyczny

Od 2009 roku jesteśmy wyposażeni w nowoczesny aparat TRK czyli taki kombajn okulistyczny - wykonuje on badanie refrakcji, keratometrii, pachymetrii i tonometrii czyli pomiar ciśnienia śródgałkowego jednocześnie.

USG
    badania ultrasonograficzne

Od 2006 roku NZOZ Oculus wzbogacił sie o aparat USG, który służy do wykonywania badań ultrasonograficznych gałek ocznych i oczodołów.

Ponadto od 2007 roku wykonujemy pachymetrię czyli wykonujemy pomiar grubości rogówki. Pomiar ten jest niekiedy konieczny przy potwierdzeniu lub wykluczeniu jaskry.

HRT
    tomograf siatkówkowy i nerwu wzrokowego

Jest to metoda obrazowania z wykorzystaniem optycznego skaningu laserowego. Oftalmaskop laserowy jest typowo wykorzystywany do oceny topografii nerwu wzrokowego w diagnostyce jaskry.

Jest to obecnie bardzo ważne, gdzie nie wielkość ciśnienia śródgałkowego jest jedynym wyznacznikiem jaskry, ale stan tarczy nerwu wzrokowego. Ma to znaczenie przy tzw. jaskrze pierwotnej normalnego ciśnienia, gdzie dominują zmiany w polu widzenia i występuje jaskrowe uszkodzenie tarczy nerwu wzrokowego.

Ta nowoczesna metoda skaningu laserowego pozwala na bardzo wczesne ustalenie uszkodzenia w obrębie nerwu wzrokowego jeszcze przed zauważalnymi zmianami w polu widzenia, postawienia rozpoznanie jaskry i wczesnego wkroczenia z leczeniem, a także służy do monitorowania leczenia i ustalenia czy następuje progresja zmian.

Jest to badanie niebolesne, bezpieczne dla pacjenta, wymaga tylko skupienia uwagi przez kilka sekund gdy wykonywane jest zdjęcie. Wynik jest po kilkunastu sekundach dostępny i czytelny również dla pacjenta.

 
 
© NZOZ Oculus s.c. Poradnie Okulistyczne | 2004
ctinet.pl - hosting, poczta, domeny, webdesign